БЕЗ СТЕРЕОТИПИ в училище!

В Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ приключи успешно проект на тема „Dealing with stereotypes in education” („Справяне със стереотипите в образованието“) по програма „Еразъм+”, Дейност KA2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Партньорства за училищен обмен. Партньорските училища от България, Германия, Полша, Турция и Италия направиха възможно реализирането на това начинание с добра организация и сериозно отношение към поставените за изпълнение цели. Учители и ученици от гимназията работиха по проекта в продължение на 32 месеца и въпреки епидиомологичната обстановка наложена от разпространението на Ковид 19, учасниците успяха да надградят знания и умения и да получат себеудовлетворение от участието си в дейности за учене, преподаване и обучене. По време на учебните работилници, учениците вложиха много творчество и заедно, в мултикултурни отбори, сътворяваха множество интелектуални продукти свързани със стереотипите и необходимостта от справянето с този проблем. Като краен продукт, със съвместна работа на екипите от петте държави, бе изработен училищен тематичен календар за преодоляване на стереотипите в клас, който всички партньори да следват през следващата учебна година. Всяко училище ще представя своите дейности по него в eTwinning пространството на проекта„Dealing with stereotypes in education”. Преподавателите от партньорските училища си казаха, че това не е края на една съвместна работа, а е едно ново начало на спазване на определени норми и традиции в обучението и образованието на младите хора.

КАЛЕНДАР

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.