Алековци с идеи за устойчив бизнес

111111 За поредна година Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – град Кърджали се включва в Световната седмица на предприемачеството, която е инициатива на Ewing Marion Kauffman Foundation и Make Your Mark и обединява държави от всички континенти. Официален домакин на Седмицата на предприемачество за България е Джуниър Ачийвмънт България. Тази година инициативата се провежда в периода 08-14 ноември.
В гимназията кампанията започна с презентация за събитието и значението на формирането на инициативност и предприемачество – една от осемте ключови компетентности за учене през целия живот, включена в Европейската референтна рамка.
На 09.11.2021 г., при спазване на въведените противоепидемични мерки, в Актовата зала на училището се проведе събитие на тема “От идея към устойчив бизнес”. Госпожа Димитрия Христова представи същността и елементите на бизнес модела и изтъкна значимостта му за развитието на устойчив бизнес. Ученици от 11 и 12 клас на гимназията, ползватели по проект „Европейски опит в прилагането на информационни технологии в маркетинга – стъпка към дигиталната ера и пазара на труда“ по програма Еразъм+, представиха пред десетокласниците бизнес моделите си, по които работиха по време на производствената си практика, която проведоха в град Малага, Испания през месец юли тази година. Участниците показаха своите умения за презентиране, бизнес планиране и разработка на продукти.
С цел насърчаване на инициативността, креативността и предприемчивостта към учениците в гимназията бе отправено предизвикателство да генерират иновативна идея за продукт или услуга, които да предложат на някоя от заинтересованите страни в онлайн обучението (учители, ученици, училищна администрация, ръководство и персонал, родители и др.), която да повиши мотивацията и да върне тонуса на участниците в системата на образованието или поне на част от тях. Идеите ще бъдат прегледани и оценени от учителите по професионална подготовка в гимназията.
Участието в Световната седмица на предприемачеството вдъхновява младите хора да изследват потенциала си и поощрява иновациите, въображението и творческата мисъл.

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.