Алековци повишават правната си култура

medii_13 sajt_31 В Деня на отворените врати магистрати и служители от Районен съд – Кърджали посрещнаха ученици от 10. и 11. клас на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали, заедно с техния преподавател Нарин Халил. Председателят на съда Здравка Запрянова откри Деня на отворените врати с встъпителни думи към присъстващите.
Учениците имаха възможност да наблюдават симулативен наказателен процес по действителен казус, разигран от магистрати и съдебни служители в съдебната зала. В предварително подготвен сценарий по обвинение за престъпление, представляващо управление на МПС след употреба на наркотични вещества, те влязоха в ролите на съдия, съдебен секретар, прокурор, подсъдим, защитник, свидетели и вещи лица. „Заседанието“ бе водено от председателя на съда – Здравка Запрянова, като в ролята на прокурора влезе заместник – председателят – Вергиния Еланчева, а съдия Мариана Гунчева бе в ролята на адвокат на подсъдимата. Останалите участници в съдебния процес бяха съдебни служители от районния съд като подсъдима и свидетели, а съдия Радостина Панчугова бе изслушана като вещо лице.
При оттегляне на тайно съвещание на съда за произнасяне на присъда, учениците имаха възможност да задават въпроси към магистратите. Те коментираха как е протекъл наказателният процес, изказваха становища за това, какво би могло, според тях, да бъде наложено като наказание от съда за извършеното престъпление. Младите хора задаваха въпроси към своите домакините, които илюстрираха отговорите си с конкретни примери и интересни казуси от практиката. Алековци имаха възможност да облекат тогите на магистратите и да усетят атмосферата на правораздавателната система.
Денят продължи като учениците, заедно със съдебния администратор на съда, посетиха и разгледаха различните служби в Районен съд – Кърджали. Беше им разяснен пътят на делото от образуването му до съдебната зала. Всички ученици получиха екземпляр от Конституцията на Република България.
С посещението си в Районен съд – Кърджали алековци придобиха реални впечатления и практически познания за издигане нивото си на граждански отговорни и правно просветени личности.

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.