Ученици от Икономическата гимназия на производствена практика в Италия

proekt В периода 22.06. – 06.07.2024 г. двадесет ученици на възраст между 16 и 18 години от X и XI клас от гимназията по икономика ще проведат предвидената по учебен план производствена практика на реални работни места във фирми в град Римини, Италия.
Мобилността на тема “Развитие и управление на агротуризъм” се провежда по програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1 – „Образователна мобилност за граждани – Професионално образование и обучение” и се реализира съвместно с партньорската организация Система Туризмо от град Римини, Италия. Това ще даде възможност на ползвателите да приложат на практика придобитите знания и умения. Повишените им компетенции ще бъдат интегрирани в бъдещото им професионално развитие. В дългосрочен аспект това е перспектива за по-добра заетост и кариерно развитие.
За следващата учебна 2024-2025 година е одобрен за финансиране нов проект по програма Еразъм +, КД1, сектор Професионално образование и обучение. По него се предвиждат мобилности на девет педагогически специалисти с глобална тема „Дуална система и сътрудничество между образователни институции и бизнес“, като при избора на партньор гимназията се е насочила към организацията CETI (Central European Training Institute) от град Виена, Австрия.
С работата по европейски проекти и програми се цели постигането на по-високо качество и ефективност на професионалното обучение и засилване интереса към професионалното образование и обучение.

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.